30 maja nie parkujemy na Prudnickiej

Na 30 maja zaplanowano renowację oznakowania poziomego na ulicy Prudnickiej, do czasu zakończenia robót na całym wyznaczonym odcinku obowiązuje zakaz parkowania.
Pojazdy pozostawione mimo zakazu zostaną odholowane na koszt właściciela.