4 czerwca zakaz parkowania na Jemiołowej 19 oraz na Podwalu

Na 4 czerwca zaplanowano malowanie kopert na Jemiołowej oraz renowację oznakowania poziomego na Podwalu, przed ul. Czystą.
Na czas niezbędny do wykonania prac na wspomnianych odcinkach ulic obowiązuje całkowity zakaz zatrzymywania się i postoju.
Pojazdy pozostawione mimo zakazu zostaną odholowane na koszt właściciela.