40 km/h obowiązuje na całym odcinku ul. Kowalskiej

Od dzisiaj na ulicy Kowalskiej, na odcinku od Olsztyńskiej aż do przejazdu kolejowego, obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km/h.
Zmiana została wprowadzona na wniosek rady osiedla za aprobatą zarządzającego ruchem.
Na pozostałym odcinku ograniczenie prędkości obowiązuje już od dawna.