Korespondencja e-mailowa

Uwaga! System pocztowy nie generuje dla nadawcy potwierdzenia otrzymania maila, jeśli takowe jest nadawcy potrzebne musi skorzystać z platformy ePUAP.

Informacja o profilu ZDiUM na platformie ePUAP znajdują się tutaj.

Adres poczty elektronicznej Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta: zdium@zdium.wroc.pl