Archiwum aktów prawnych

A. Uchwała nr XLVIII/1168/13  z dnia 19 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/1437/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 kwietnia 2010 r., w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej.

B. Uchwała nr XXIII/526/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 marca 2012 r.

(w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/1437/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej)

C. Zarządzenie nr 9504/13 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie wykonania uchwały nr XLIX/1437/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej.

D. Uchwała Nr LXI/1541/14 Rady Miejskiej Wrocławia zmieniająca uchwałę nr XLIX/1437/10 Rady Miejskiej Wrocławia, w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej. (wejście w życie 6.08.2014 za wyjątkiem paragrafu 1 pkt 1 uchwały, który wchodzi w życie 1.09.2014)

E. Zarządzenie nr 9653/10 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 11 czerwca 2010 r.

(w sprawie wykonania uchwały Nr XLIX/1437/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 kwietnia 2010 r.,w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej).

F. Zarządzenie nr 10588/10 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 30 września 2010 r.
zmieniające treść Zarządzenia nr  9653/10 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 11 czerwca 2010 r.
(w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej).

G. Zarządzenie nr 6033/12 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 8 listopada 2012 r.
zmieniające Zarządzenie nr 9653/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 11 czerwca 2010 r.
w sprawie wykonania uchwały nr XLIX/1437/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej.

H. Zarządzenie nr 11874/14 Prezydenta Wrocławia z dnia 4 września 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 9504/13 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 grudnia 2013 r.  w sprawie wykonania uchwały nr XLIX/1437/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej.

I. Uchwała nr XXVI/553/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę nr XLIX/1437/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego 2016 poz. 2973) wraz z jej sprostowaniem (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego 2016 poz. 3741)

J. Uchwała nr XXXI/641/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 października 2016 r. zmieniająca uchwałę nr XLIX/1437/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego 2016 poz. 4798)