Awaria sygnalizacji Piłsudskiego/ Świdnicka

Po godzinie 14 udało się przywrócić pracę sygnalizacji na okablowaniu zastępczym.

Na skutek zwarcia kabli zasilających nie działa sygnalizacja na skrzyżowaniu Piłsudskiego/ Świdnicka.  Ze względu na zwarcie  nie ma możliwości zasilenia sygnalizacji agregatem prądotwórczym. Ponieważ przepaleniu uległy również kable rezerwowe usuwanie awarii może potrwać bardzo długo, szczególnie że miejsce awarii okablowania znajduje się w obrębie rzeźby Ludzi wychodzących z podziemia.  Docelowo trzeba będzie wymienić kable oraz odbudować kanalizację teletechniczną.

W celu zminimalizowania utrudnień wystąpiliśmy do CZK o zapewnienie asysty funkcjonariuszy policji do kierowania ruchem.