Bilans miejsc postojowych w miejskiej Strefie Płatnego Parkowania

W minionym roku w miejskiej Strefie Płatnego Parkowania wprowadziliśmy opłaty w następujących lokalizacjach:

1.    ul. F. Modrzewskiego – odcinek od pl. Polskiego do ul. W. Krasińskiego  – liczba miejsc 28
2.    ul. H. Modrzejewskiej – prawa strona od wyjazdu z parkingu podziemnego NFM do ul. Świdnickiej – liczba miejsc 15.
3.    ul. Kolejowa – prawa strona od ul. Zielińskiego do ul. Lelewela – 49 nowych stanowisk postojowych.
4.    ul. Malarska – 10 stanowisk postojowych
5.    ul. Bernardyńska – 25 stanowisk postojowych,
6.    ul. Bernardyńska – 8 miejsc postojowych,
7.    ul. Kanonia – 10 stanowisk postojowych
8.    Na Polaka (prawa strona od ronda do pl. Grunwaldzkiego) – 9 miejsc.

W roku 2017 planujemy wprowadzić opłaty na następujących ulicach: Pasteura, Zelwerowicza, Marcinkowskiego, Zelwerowicza i Małachowskiego. O dokładnych terminach wprowadzenia nowej organizacji ruchu (znaki pionowe, poziome plus parkometry) będziemy informować na bieżąco.

Celem wprowadzenia opłat jest wymuszenie rotacji i zwiększenie dostępności miejsc postojowych.

Wg stanu na grudzień 2016 r.  miejska SPP liczyła 3835 miejsc. Parę lat temu miejsc tych było ponad 4300 ale na skutek zmian organizacji ruchu oraz przekształcenia niektórych ulic w deptaki, liczba ta uległa zmniejszeniu.

Dla porównania w Krakowie miejska SPP liczy kilkanaście tysięcy miejsc, poznańska – ponad 9 tys.  Szczecin ma około 8 tysięcy miejsc postojowych objętych opłatami.