Brak możliwości parkowania na al. Słowackiego

W dniach 30 listopada – 3 grudnia wyłączona z parkowania będzie zatoka postojowa w al. Słowackiego na odcinku od Podwala do Krasińskiego.
Powodem zmiany organizacji ruchu będzie zajęcie jezdni przez zaplecze techniczne programu Idol i skierowanie ruchu kołowego właśnie przez zatokę postojową.