Brak przejazdu na Belwederczyków

W dniu 14 czerwca ulica Belwederczyków na wysokości nr 35 zostanie zamknięta dla potrzeb wykonania robót na rzecz Tauron SA. Dojazd do posesji będzie możliwy od strony Godebskiego i Jezierskiego.