Brak przejazdu Objazdową. Roboty deweloperskie

W dniach od 9 do 12 czerwca ulica Objazdowa będzie nieprzejezdna z uwagi na prace realizowane na rzecz Elpro Development – budowa przyłączy wod. kan. oraz kanalizacji deszczowej. Ulica objazdowa z obydwu stron będzie oznakowana jako droga ślepa, bez przejazdu.