Brak przejazdu przez Starodworską. Awaria sieci MPWiK

Od początku tygodnia, na skutek awarii na sieci wodociągowej, jezdnia ul. Starodworskiej na wysokości nr 17  jest wyłączona z ruchu na całej szerokości. Szacowany wg MPWiK termin usunięcia awarii i przywrócenia ruchu kołowego na wyłączonym odcinku to 26 czerwca.