BRZ Info

Biuro Rzeczy Znalezionych prowadzone przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu wzywa do odbioru rzeczy znalezionych  pod rygorem przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 19 października 2006, o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. z 2006r. Nr 208 poz 1537 z późn. zm).

Biuro Rzeczy Znalezionych jest czynne w dni pracy urzędu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 14:00, w siedzibie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta przy ul. Długiej 49, w budynku H.

Biuro przyjmuje w depozyt rzeczy znalezione w miejscach publicznych a terenie miasta Wrocławia.
Biuro nie przyjmuje rzeczy:
1) nie przedstawiających żadnej wartości;
2) stanowiących sprzęt lub ekwipunek wojskowy;
3) dokumentów wojskowych;
4) których posiadanie wymaga szczególnego zezwolenia organów państwowych, jak broń, amunicja, materiały wybuchowe, aparatura radiowo – nadawcza oraz znalezione dowody osobiste, tymczasowe zaświadczenia tożsamości, paszporty i dokumenty podróży;
5) znalezionych w budynku publicznym albo w innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności;
6) znalezionych w wagonie kolejowym, na statku lub w innym środku transportu publicznego;
7) zwierząt, które zabłąkały się lub uciekły.

Zgodnie z punktem 2 § 5 Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych ustalonego zarządzeniem nr 2576/11 Prezydenta z dnia 28 września 2011r. opłata za przechowywanie rzeczy wynosi 5 zł. Opłatę nalicza się za każdy rozpoczęty miesiąc przechowywania.
Informacje o zaginionych przedmiotach można uzyskać w godzinach pracy biura pod numerem tel. 71 376-08-96.