Budowa drogi rowerowej w ul. Nowej. Zakaz parkowania na czas trwania inwestycji

Do 31 października w ciągu ul. Nowej obowiązuje zakaz parkowania. Ograniczenie wynika z rozpoczęcia inwestycji – budowy drogi rowerowej. Wykonawca prac, firma Mać – Bud przystąpiła właśnie do prac rozbiórkowych w jezdni i kierowcy będą omijać plac budowy, jadąc zatokami  przeznaczonymi  do parkowania.

Nowa trasa rowerowa będzie zlokalizowana w jezdni,  jej nawierzchnia zostanie wykonana z betonu cementowego. Z uwagi na fakt, iż po zakończeniu budowy na ul. Nowej zostanie przywrócone parkowanie, trzymetrowa droga rowerowa będzie wyznaczona środkiem jezdni.

Inwestycja potrwa do końca października. Jej koszt przekroczy 190 tys. zł.