Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Trzmielowickiej. Zamkniecie dla ruchu

W dniach 23 – 29 maja ulica Trzmielowicka, na odcinku Miodowa – Jajczarska, jest wyłączona z ruchu kołowego.
Powodem zamknięcia są prace realizowane na rzecz rzecz MPWIK w ramach zadania pt. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków na osiedlu Ratyń.