Budowa kontrapasa rowerowego w ul. Kościuszki. Uwaga na ograniczenia w parkowaniu!

W poniedziałek 21 marca rozpoczynamy budowę kontrapasa rowerowego w ul. Kościuszki na odcinku od placu Kościuszki do ul. Czystej.
Jest to pierwszy etap inwestycji polegającej na budowie kontrapasa na odcinku od placu do Stawowej, pasa rowerowego w ul. Stawowej oraz ścieżki rowerowej od Kołłątaja do Stawowej.
Budowa będzie prowadzona po północnej stronie jezdni aż do połowy skrzyżowania z ul. czystą, która stanie się jednokierunkowa.
Południowa strona jezdni ul. Kościuszki zostaje wyłączona z parkowania aby utrzymać przepustowość podczas trwania budowy.
Od poniedziałku zamknięty zostanie lewy pas ruchu w ul. Kościuszki od pl. Kościuszki do ul. Czystej wraz z połową skrzyżowania z ul. Czystą. Znaki B – 36 ustawiono po stronie południowej jezdni aby utrzymać przepustowość podczas trwania budowy.
Zakres robót przewidzianym do wykonania w ramach inwestycji przewiduje rozbiórkę nawierzchni jezdni z kostki kamiennej 18/20 i wykonanie ścieżki rowerowej z masy bitumicznej na odcinkach:
– ul. Kościuszki od pl. Kościuszki do Stawowej pod stronie północnej,
– ul. Kościuszki od Kołłątaja do Gwarnej po południowej stronie jezdni,
– ul. Stawowej od Kościuszki do Piłsudskiego po zachodniej stronie jezdni,
oraz rozbiórkę nawierzchni chodnika z płytek betonowych na odcinku ul. Kościuszki od Stawowej do Kołłątaja – w pasie chodnika po północnej stronie.
Termin realizacji inwestycji przypada na 31 maja br.
Wartość robót wynosi 523 416,30 zł. Generalnym wykonawcą jest Elektrotim S A.