Budowa ścieżki rowerowej w Grabiszyńskiej, na odcinku od Żelaznej do pl. Legionów

Na poniedziałek 23 października zaplanowano wdrożenie organizacji ruchu zastępczego w ul. Grabiszyńskiej, dla potrzeb budowy ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Żelaznej do pl. Legionów.
Początkowe etapy inwestycji obejmują zajęcie chodników i zieleńców przy utrzymanym ruchu pieszym. Roboty powodujące ograniczenia w ruchu kołowym będą realizowane w kolejnych etapach, o czym będziemy informować za pomocą odrębnych komunikatów.Na trasie planowanej drogi znajdują się kolizyjne urządzenia infrastruktury drogowej (słupy, wpusty deszczowe).

Trasa rowerowa powstanie po obydwu stronach ul. Grabiszyńskiej na odcinku od ul. Żelaznej do ul. Zaporoskiej oraz od ul. Zaporoskiej do pl. Legionów. Na odcinku ok. 1,5 km jako odrębna droga i na krótkim odcinku – jako ciąg pieszo – rowerowy. Termin zakończenia inwestycji przypada na kwiecień 2018 r.

Generalnym wykonawcą robót jest Eurovia Polska, koszt inwestycji nie przekracza 5,3 mln. zł.