Budowa ścieżki rowerowej w ul. Grabiszyńskiej – etap II

Przebudowa ul. Solskiego i ul. Grabiszyńskiej w celu wyznaczenia dróg i pasów rowerowych stanowi drugi etap budowy tras rowerowy w ciągu ulicy Grabiszyńskiej. Etap ten obejmuje odcinek od mostu Oporowskiego do ul. Stalowej.
Prace za ponad 3,4 mln zł wykonuje firma Eurovia i powinny zakończyć się jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
Projekt zakłada wydzielenie ścieżki po południowej stronie ulicy Grabiszyńskiej na całej długości odcinka, a więc od ul. Stalowej aż do mostu Oporowskiego. Dzięki realizacji tej inwestycji cała ul. Grabiszyńska będzie wyposażona w infrastrukturę rowerową.

Na odcinku od placu Legionów do ulicy Stalowej powstaje infrastruktura w etapie pierwszym i poszczególne odcinki będą gotowe jeszcze z końcem lipca.
Przebieg 2,7-kilometrowej trasy rowerowej będzie wyglądał różnorodnie na poszczególnych odcinkach:
– na fragmencie od mostu do łącznika al. Hallera, droga rowerowa będzie poprowadzona głównie po parkowych alejkach, które zostaną poszerzone do wymiarów pozwalających na poruszanie się pieszych i rowerzystów;
– na łączniku al. Hallera dokonana zostanie korekta skrzyżowania i przejścia dla pieszych, by możliwe było wyznaczenie przejazdu dla rowerów;
– na fragmencie od łącznika do głównej al. Hallera droga rowerowa i chodnik zostały zaprojektowane oddzielnie; aby było to możliwe, konieczne będzie zwężenie pasa jezdni ul. Grabiszyńskiej o 0,5 m;
– wyznaczony zostanie przejazd rowerowy przez al. Hallera oraz przez ul. Grabiszyńską (uzupełnienie brakujących przejazdów na całym skrzyżowaniu);
– na dalszym fragmencie, do al. Pracy, droga rowerowa będzie wydzielona z trawnika i oddzielona od chodnika; przejazdy rowerowe przez wjazdy do budynków wzdłuż ul. Grabiszyńskiej oraz ul. Budowlaną zostaną wyniesione;
– na skrzyżowaniu z al. Pracy wybudowana zostanie nowa sygnalizacja dla pieszych; dodatkowo, przy skrzyżowaniu powstanie nowe przejście dla pieszych i przejazd rowerowy przez ul. Grabiszyńską;
– odcinek do ul. Bzowej zaprojektowany został w ten sposób, by oddzielić drogę rowerową od chodnika, natomiast za skrzyżowaniem z ul. Bzową (które zostanie wyniesione), na wysokości wiaduktu, infrastruktura będzie zaprojektowana jako ciąg pieszo-rowerowy;
– za wiaduktem infrastruktura piesza i rowerowa zostaną znów rozdzielone – aby było to możliwe konieczne będzie poszerzenie chodnika kosztem fragmentu pasa jezdni przy skrzyżowaniu z pl. Srebrnym;
– na ostatnim odcinku – do ul. Stalowej droga rowerowa i chodnik będą poprowadzone oddzielnie (droga rowerowa przy jezdni, a chodnik odsunięty).
Zaplecze budowy firmy Eurovia znajduje się na terenie gminy, na wysokości budynku nr 290.