Budowa ścieżki rowerowej w ul. Ślężnej

Pod koniec minionego tygodnia rozpoczęły się prace przygotowawcze do budowy ścieżki rowerowej po zachodniej stronie ul. Ślężnej, na odcinku od Armii Krajowej do Swobodnej. Obecnie trwają prace rozbiórkowe w chodniku wzdłuż cmentarza (od Sztabowej do zaułka Ferdynanda Lasalle).
Inwestycja toczy się w trybie projektuj – buduj.
Ścieżka wyznaczona została w chodniku i zieleńcu na długości całego odcinka.
Generalnym wykonawcą prac jest Bickhardt Bau Polska. Koszt inwestycji wyniesie  ok. 1 780 000 zł.
Zadanie podzielono na dwa etapy, pierwszy z nich obejmuje odcinek Armii Krajowej- Dyrekcyjna, drugi – Dyrekcyjna do Swobodnej.
Etap pierwszy będzie gotowy w sierpniu br.
Etap drugi – do końca bieżącego roku.