Budowa systemu Parkuj i jedź we Wrocławiu – Etap I

Nr umowy o dofinansowanie:
RPDS 03.04.02-02-0006/16- 00 z dnia 29.09.2017 r.

Źródło finansowania:
Oś priorytetowa nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”
Działanie nr 3.4. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych”
Poddziałanie nr 3.4.2. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Opis projektu:
Celem głównym projektu jest redukcja niskiej emisji transportowej oraz poprawa transportowej mobilności mieszkańców.

W ramach zadania zostanie zaprojektowanych i wybudowanych 13 naziemnych obiektów parkuj i jedź w 11 lokalizacjach:

w rejonie dworca kolejowego Wrocław Psie Pole (2 obiekty)
w rejonie przystanku kolejowego Wrocław Kuźniki
w rejonie przystanku kolejowego Wrocław Grabiszyn (2 obiekty)
w rejonie pętli tramwajowej Leśnica, przy skrzyżowaniu ul. Snycerska-Majchra
przy przystankach komunikacji miejskiej Bardzka – Świeradowska
przy przystankach komunikacji miejskiej Kosmonautów – Boguszowska
przy przystankach komunikacji miejskiej Kosmonautów – gen. Fieldorfa
przy przystankach komunikacji miejskiej Opolska – Głubczycka
przy przystankach komunikacji miejskiej Opolska – Karwińska
w rejonie pętli komunikacji miejskiej Oporów
przy przystankach komunikacji miejskiej Ślężna – Kamienna

 

W ramach projektu zaplanowano również budowę 610 m dróg dla rowerów znajdujących się przy obiekcie parkuj i jedź Wrocław Grabiszyn, Wrocław Kosmonautów-gen. Fieldorfa oraz planowanego obiektu w lokalizacji Wrocław Psie Pole.

Zadanie obejmuje ponadto wykonanie systemu nadzoru wraz z niezbędnym oprogramowaniem, monitoring (wideorejestracja), a także montaż tablic Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, które podłączone zostaną do systemu ITS .

Środki finansowe, wysokość dofinansowania, zgodnie z umową o dofinansowanie

Wkład własny: 3 552 513,22 PLN
Kwota dofinansowania: 20 123 938,17 PLN
Całkowita wartość projektu: 23 676 451,39 PLN

Jednostki Gminy zaangażowane w realizację projektu:

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta http://www.zdium.wroc.pl/

Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. http://wi.wroc.pl/

Informacje na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej można znaleźć na stronach internetowych:

http://rpo.dolnyslask.pl/
http://www.mapadotacji.gov.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/