Budowa zatok autobusowych przy ulicach Strachocińskiej i Swojczyckiej

Budowa 5 zatok autobusowych przewidziana jest na ulicach Strachocińskiej i Swojczyckiej, roboty zakończą się w drugim kwartale bieżącego roku. Obecnie największe zaawansowanie robót widoczne jest na ul. Strachocinskiej przy ul. Mikołowskiej i ul. Zagrodniczej gdzie widoczny jest już kształt zatok i chodników. Prace przy ul. Wieśniaczej nie osiągnęły jeszcze tego etapu. Budowa zatok w ul. Swojczyckiej rozpocznie się w kwietniu br. po ukończeniu większości robót w ul. Strachocińskiej.
Trwają prace przy budowie zatok autobusowych przy ul. Swojczyckiej i Strachocińskiej. Zatoki powstaną w 5 lokalizacjach: przy dwóch przystankach „Swojczycka” (w stronę centrum i przeciwną) oraz przy 3 przystankach na ul. Strachocińskiej: „Niedziałkowskiego” (w obie strony) i „Mikołowska” w stronę centrum.

W ramach prowadzonej inwestycji przebudowane zostanie kolidujące uzbrojenie podziemne a na przystankach pojawią się nowe wiaty. Równolegle z budową zatok zrealizowane będą projekty z WBO 2014 – budowa chodników w ciągu Swojczyckiej i Strachocińskiej.

Powstanie zatok znacząco upłynni ruch na obydwu ulicach> Obecnie autobusy komunikacji miejskiej mają przystanki wyznaczone na jezdni, co powoduje okresowe wstrzymywanie ruchu kołowego.

Przystanki przewidziane do budowy zatok autobusowych:

Przystanek 24707 ul. Swojczycka przed ul. Magellana / do centrum/

Przystanek 24705 ul. Swojczycka za ul. Magellana /od Centrum/
Przystanek 24722 ul. Strachocińska – ul. Miłkowska / do centrum/
Przystanek 24710 ul. Strachocińska – ul. Niedziałkowskiego / do centrum/
Przystanek 24709 ul. Strachocińska – ul. Niedziałkowskiego / od Centrum/.