Całkowite zamknięcie przejazdu kolejowego w Krzemienieckiej. Nocne roboty PKP

Z informacji PKP PLK, właściciela przejazdu kolejowego wraz z infrastrukturą wynika, iż prace prowadzone przy modernizacji przejazdu wraz z linią kolejową, wymagać będą zamknięcia ruchu kołowego nie przez jedną lecz przez dwie noce:
5/6 marca oraz 6/7 marca w godzinach 23.30 – 4.30.

Oznacza to, że we wspomnianych godzinach ulica Krzemieniecka będzie ulicą ślepą, bez przejazdu.