Cennik opłat abonamentowych

Opłaty abonamentowe za postój pojazdów w strefie A
1) za abonament typu I (dla podstrefy I)
a) za jeden miesiąc 10 zł,
b) za pół roku 50 zł,
c) za rok 100 zł.

2) za abonament typu N
a) za jeden miesiąc 10 zł,
b) za pół roku 50 zł,
c) za rok 100 zł.

3) za abonamenty typu GK (opłata łączna za parkowanie w strefie A, B oraz C):
a) za jeden miesiąc 160 zł,
b) za pół roku 800 zł,
c) za rok 1600 zł.

4) za abonament typu E (dla pojazdów hybrydowych lub elektrycznych) – do nabycia od 1 stycznia 2014r.
a) za trzy dni – 1zł,
b) za jeden miesiąc – 10zł,
c) za pół roku – 50zł,
d) za rok – 100 zł.
Abonament typu E potwierdza uprawnienie również do bezpłatnego postoju w strefach B i C.

Opłaty abonamentowe za postój pojazdów w strefie B
1) za abonament typu I (dla podstrefy II, III lub IV)
a) za jeden miesiąc 10 zł,
b) za pół roku 50 zł,
c) za rok 100 zł.

2) za abonament typu N
a) za jeden miesiąc 10 zł,
b) za pół roku 50 zł,
c) za rok 100 zł.

3) za abonament typu PI (opłata łączna za postój w strefie B oraz C):
a) za jeden miesiąc 320 zł,
b) za pół roku 1600 zł,
c) za rok 3200 zł.

4) za abonamenty typu GK (opłata łączna za postój w strefie A, B oraz C):
a) za jeden miesiąc 160 zł,
b) za pół roku 800 zł,
c) za rok 1600 zł.

Opłaty abonamentowe za postój pojazdów w strefie C
1) za abonament typu I (dla podstrefy V, VI, VII, VIII lub IX)
a) za jeden miesiąc 10 zł,
b) za pół roku 50 zł,
c) za rok 100 zł.

2) za abonament typu N
a) za jeden miesiąc 10 zł,
b) za pół roku 50 zł,
c) za rok 100 zł.

3) za abonament typu P
a) za jeden miesiąc 110 zł,
b) za pół roku 550 zł,
c) za rok 1100 zł.

4) za abonament typu PI (opłata łączna za postój w strefie B oraz C):
a) za jeden miesiąc 320 zł,
b) za pół roku 1600 zł,
c) za rok 3200 zł.

5) za abonamenty typu GK (opłata łączna za postój w strefie A, B oraz C):
a) za jeden miesiąc 160 zł,
b) za pół roku 800 zł,
c) za rok 1600 zł.

6) za identyfikator typu 0 – 0 zł.
7) za identyfikator typu H – 0 zł.

Informacja na temat płatności za abonamenty oraz miejsc sprzedaży abonamentów i wydawania identyfikatorów:

Sprzedaż abonamentów następuje wyłącznie po dokonaniu zapłaty w formie gotówkowej w kasach Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta (budynek C), lub bezgotówkowej (przelewem na rachunek bankowy nr: 81 1020 5226 0000 6402  0416  7193  w formie przedpłaty).
W przypadku przedpłaty w chwili sprzedaży abonamentu należność musi znajdować się na rachunku bankowym ZDiUM.
Po dokonaniu przedpłaty bądź wpłaty w kasie, w celu odebrania abonamentu oraz rachunku, należy udać się do pokoju nr 301 w budynku C.
Kasa ZDiUM (budynek C) jest czynna:
środy w godzinach 10.00 – 17.00;
poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 8.00 – 14.00.
Zakupu abonamentów P, PI, E oraz I można również dokonać w e-sklepie, dostępnym pod adresem: https://wroclaw.e-abonamenty.pl/

3  – dniowe abonamenty typu E są do nabycia również w dwóch Punktach Informacji Turystycznej:

1. Centrum Informacji Turystycznej we Wrocławiu ul. Rynek 14 – czynnym codziennie (od poniedziałku do niedzieli):
w sezonie letnim od godz. 9.00 do godz. 21.00,
w sezonie zimowym od godz. 9.00 do godz. 19.00,
2. Dolnośląskiej Informacja Turystycznej we Wrocławiu ul. Sukiennice 12 – czynnej codziennie (od poniedziałku do niedzieli) od godz. 10.00 do godz. 18.00.