Czasowy zakaz postoju na Szajnochy

Na 16 kwietnia zaplanowano kolejny etap renowacji oznakowania miejsc postojowych w ul. Szajnochy – tym razem po stronie północnej. Na czas realizacji prac, na wspomnianym odcinku obowiązuje całkowity zakaz postoju pod rygorem odholowania pojazdu na koszt właściciela.