Dodatkowe ograniczenia w ruchu na moście Sikorskiego

Projekt naprawy uszkodzonego elementu mostu Sikorskiego jest już gotowy, w tym tygodniu zamierzamy podpisać umowę z wykonawcą prac.
Szacowany termin zakończenia prac przy wymianie krzyżulca to połowa sierpnia br. (przy uwzględnieniu czasu niezbędnego na jego wykonanie oraz uzgodnienia organizacji ruchu na czas prac przy całkowitym wyłączeniu mostu z ruchu).

Pierwsze obliczenia statyczno – wytrzymałościowe dostarczone przez projektanta wskazywały, że normy nie zostały przekroczone ale były niekompletne i poprosiliśmy o ich uzupełnienie. Dodatkowe wyliczenia wykazały, że naprężenia konstrukcji przy utrzymanym ruchu tramwajowym są przekroczone i do czasu wymiany krzyżulca wymagane jest wyłączenie komunikacji szynowej również w relacji do placu Jana Pawła.

W związku z powyższym dzisiaj od godziny 12.00 Wydział Transportu skieruje na trasy objazdowe tramwaje linii 0L oraz 24.
Tramwaje linii 0L i 24 kursujące od placu Staszica w kierunku placu Legionów zostaną skierowane objazdem od placu Staszica przez ulicę Pomorską, most Pomorski, ulicę Nowy Świat, Kazimierza Wielkiego, Krupniczą i Sądową do placu Legionów z pominięciem przystanku „Dmowskiego”, „pl. Jana Pawła II” i „pl. Orląt Lwowskich”.