Doświetlanie przejść dla pieszych w 6 lokalizacjach zakończone

W minionym tygodniu rozpoczęliśmy odbiory techniczne oświetlenia zainstalowanego przy przejściach dla pieszych w 6 lokalizacjach: na ul. Opolskiej przy ul. Rybnickiej, na al. Kochanowskiego przy ul. Czackiego, na al. Paderewskiego przy ul. Mickiewicza oraz w obrębie skrzyżowania al. Różyckiego/ul. Karłowicza a także oświetlenia fragmentu ul. Na Grobli, Okólnej i Międzyrzeckiej (przy kładce Zwierzynieckiej).
Ponieważ latarnie zostały podłączone do istniejącej sieci energetycznej od razu można było je uruchomić. , dzięki czemu już działają.
W przypadku ul. Redyckiej, gdzie również powstało nowę oświetlenie przy przejściu dla pieszych na wysokości posesji nr 27, uruchomienie latarni będzie możliwe po dopełnieniu formalności z Tauronem.
Całą inwestycję zrealizowała firma Elektrotim. Koszt prac to niespełna 165 tys. zł.