Drogi

ZDiUM zarządza siecią 1063,11  km dróg publicznych we Wrocławiu o łącznej powierzchni 8590,52 tys. m2, w tym:

DROGI  KRAJOWE:

Długość: 56, 41 km

Powierzchnia: 966, 01 tys. m2

DROGI  WOJEWÓDZKIE:   

Długość: 70, 51 km

Powierzchnia: 561, 59 tys. m2

DROGI  POWIATOWE:

Długość: 48, 14 km

Powierzchnia: 401, 62 tys. m2

DROGI  GMINNE:

Długość: 888, 05 km

Powierzchnia: 6661, 30 tys. m2

OGÓŁEM:

Długość: 1063, 11 km

Powierzchnia: 8590, 52 tys. m2

DROGI  WEWNĘTRZNE:

Długość: 499, 96  km

Powierzchnia: 3835, 50 tys. m2

Załączniki: