Dział Obsługi Zarządu

Kierownik: Wojciech Filipecki

Budynek E, Pokój 1

tel. 71 376-07-25, 71 355-90-76 wew. 225

 

Biuro Obsługi Interesanta

Koordynator: Bożena Miodek

Budynek B, Pokój 1

tel. 71 355-90-76 wew. 292, 234 lub 71 376-07-34 lub 71 376-07-92

fax: 71 355-08-66

Zespół Administracyjny

Główny Specjalista: Ewa Turkiewicz

Budynek E, Pokój 2

tel.: 71 376- 07- 66