Dział Zasobów Ludzkich i Płac

Kierownik: Urszula Bednarz

Budynek A, pok. 111, 376-07-52

Zespół Kadr

Budynek A, Pokój 109
tel. 71 376-07-19, 71 355-90-76 wew. 219

Zespół Płac

Budynek A, Pokój 110
tel. 71 376-07-67, 71 355-90-76 wew. 267