Gdzie zgłosić niedrożne studzienki lub wpusty deszczowe?

Zgłoszenia związane z niedrożnymi studzienkami przyjmuje Dyspozytor ZDiUM.

Przyjmowanie zgłoszeń telefonicznych wyłącznie na podane numery:

71 376 00 22

19501

lub email: zgloszenia@zdium.wroc.pl

Uwaga! Adres dyspozytora służy wyłącznie do przyjmowania zgłoszeń bez możliwości udzielania odpowiedzi na zadawane pytania.

W celu uzyskania informacji dotyczących obszaru działania ZDiUM należy korzystać z adresu e-mail:  zdium@zdium.wroc.pl