Identyfikator H dla użytkowników pojazdów hybrydowych oraz z napędem elektrycznym

W strefie B i C Strefy Płatnego Parkowania (SPP) wprowadza się zerową stawkę opłat dla pojazdów elektrycznych oraz pojazdów hybrydowych, których emisja CO2 nie przekracza 100g/km w cyklu miejskim.

Dokumentem potwierdzającym, że ww. pojazd samochodowy objęty jest zerową stawką za postój w SPP jest identyfikator „H”.

1. Identyfikator „H” wydawany jest bezpłatnie na osobisty wniosek użytkownika pojazdu,

2.  Do nabycia identyfikatora „H” wymagane jest przedłożenie następujących dokumentów:
1) dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego z wpisem poświadczającym, że pojazd posiada napęd elektryczny bądź napęd hybrydowy;
2) świadectwo zgodności WE bądź świadectwo homologacji potwierdzające emisję CO2 w warunkach miejskich nie przekraczającą 100 g/km – w przypadku pojazdów hybrydowych.

3. Identyfikator „H” wydawany jest na numer rejestracyjny pojazdu spełniającego powyższe warunki na okres nie dłuższy niż 1 rok.

4. Identyfikator „H” traci ważność z chwilą zmiany danych, na podstawie których został wydany lub z upływem terminu jego ważności.

5.W przypadku wymiany identyfikatora „H” na skutek zmiany danych, na podstawie których identyfikator „H” został wydany, użytkownik pojazdu objętego zerową stawką opłaty ma obowiązek zwrócić poprzednio otrzymany identyfikator „H”.

6. W przypadku zniszczenia, zagubienia lub kradzieży identyfikatora „H” można nabyć nowy identyfikator „H” wyłącznie na ten sam pojazd, na niewykorzystany okres ważności identyfikatora „H”. Do wniosku o wydanie nowego identyfikatora „H” użytkownik pojazdu przedkłada, oświadczenie o zniszczeniu, zagubieniu lub kradzieży uprzednio wydanego identyfikatora „H”.

Identyfikatory „H” wydawane są nieodpłatnie, w pokoju nr 301 – budynek C,

pn, wt, czw., pt: w godzinach 8 – 14, środy w godzinach 10 – 17.