Iluminacja obiektów zabytkowych

Pod opieką ZDiUM jest ponad 80 obiektów zabytkowych. Oświetlamy nie tylko zabytki pod naszą opieką, ale również budynki miejskie, kościoły, gmachy bibliotek i muzeów. Do iluminowania wykorzystujemy ponad 3000 lamp, w tym 118 to lampy LED.

 1. Iluminacja obiektów zabytkowych na Ostrowie Tumskim:
 • Katedra św. Jana Chrzciciela;
 • Pałac Arcybiskupi;
 • Seminarium Duchowne;
 • Orphanotropheum;
 • Figura MB Wniebowziętej;
 • Kuria Arcybiskupia;
 • Kościół p.w. św. Marcina i pomnik Jana XXIII;
 • Kościół p.w. Św. Krzyża;
 • Pomnik św. Jana Nepomucena;
 • Kościół p.w. św. Piotra i Pawła.;
 • Most Tumski;
 • Figura św. Jadwigi przy moście Tumskim;
 • Figura św. Jana Chrzciciela przy moście Tumskim;
 • Kościół p.w. św. Idziego.
 1. Iluminacja Rynku i pl. Solnego:
 • Ratusz;
 • Sukiennice;
 • Przejście Garncarskie;
 • Przejście Żelaźnicze;
 • Pomnik hr. A.Fredry;
 • Drzewka;
 • Rynek 31,32;
 • Rynek 39,40;
 • Rynek 49;
 • Rynek 50;
 • Solny;
 • Kościół p.w. św. Elżbiety;
 • Fontanna na pl. Gołębim;
 • Pomnik Dietricha Bonhoeffera.
 1. Iluminacja obiektów w Leśnicy:
 • Kościół p.w. św. Jadwigi;
 • Pomnik Papieża Jana Pawła II;
 • Pomnik św. Jana Nepomucena.
 1. Iluminacja obiektów Uniwersytetu Wrocławskiego:
 • Gmach od ul. Grodzkiej (na słupach);
 • Gmach od ul. Grodzkiej;
 • Gmach od pl. Uniwersyteckiego;
 • Fontanna „Szermierz”.
 1. Iluminacja budynku Ossolineum: 44 szt.
 • Gmach od ul. Grodzkiej (na słupach);
 • Gmach od ul. Grodzkiej.
 1. Iluminacja Mostu Grunwaldzkiego.
 2. Iluminacja fontanny „Walka i Zwycięstwo” na pl. Jana Pawła II.
 1. Iluminacja tablicy „Solidarność” na ul. Grabiszyńskiej.
 2. Iluminacja k. p.w. Opatrzności Bożej na ul. Kazimierza Wielkiego.
 3. Iluminacja k. p.w. św. Krzysztofa przy ul. Kazimierza Wielkiego.
 4. Iluminacja k. p.w. św. Maurycego przy ul. Traugutta.
 5. Iluminacja Pomnika Zesłańców Sybiru przy skwerze Sybiraków.
 6. Iluminacja k. p.w. Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. Brucknera.
 7. Iluminacja Żabiej Kładki przy ul. Drobnera.
 8. Iluminacja mostu Pokoju.
 9. Iluminacja k. p.w. św. Rodziny przy ul. Monte Cassino.
 10. Iluminacja pomnika „Powodzianka” na moście Uniwersyteckim.
 11. Iluminacja kościoła o.o. Bonifratrów przy ul. Traugutta.
 12. Iluminacja mostu Milenijnego.
 13. Iluminacja k. p.w. Ducha Świętego przy ul. Bardzkiej.
 14. Iluminacja Teatru Lalek na pl. Teatralnym.
 15. Iluminacja drzew i Bulwaru Słonecznego.
 16. Iluminacja pasa zieleni w osi Grunwaldzkiej.
 17. Iluminacja mostu Uniwersyteckiego.
 18. Iluminacja Muzeum Narodowego przy pl. Powstańców Warszawy.
 19. Iluminacja muru nabrzeża Odry w ciągu ul. Grodzkiej.
 20. Iluminacja i oświetlenie placu przy k. p.w. św. Marii Magdaleny przy ul. Szewskiej.
 21. Iluminacja rzeźby Z. Frączkiewicza „Koń” przy ul. Szewskiej.
 22. Iluminacja „Wierzbownika” centralnej postaci fontanny „Krasnale” przed Teatrem Lalek na pl. Teatralnym.
 1. Iluminacja k. p.w. św. Marii Magdaleny przy ul. Szewskiej.
 2. Iluminacja k. p.w. Bożego Ciała przy ul. Świdnickiej.
 3. Iluminacja budynku Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego przy Piaskowej i ul. Grodzkiej.
 4. Iluminacja mostu Św. Macieja, nabrzeże rzeki Odry, Wyspa Tamka.
 5. Iluminacja budynku Arsenału Wrocławskiego przy ul. Cieszyńskiego 9.
 6. Iluminacja Kładki Słodowej.
 7. Iluminacja kładki Piaskowej.
 8. Iluminacja Wrocławskiego Centrum SPA przy ul. Teatralnej.
 9. Iluminacja k. p.w. Św. Bonifacego przy pl. Strzeleckim.
 10. Iluminacja k. pw. Św. Jacka przy ul. Miłoszyckiej.
 11. Politechnika Wrocławska słupy oświetleniowe przy ul. Norwida i Wyspiańskiego.
 12. Iluminacja k. p.w. Św. Kazimierza przy ul. Litewskiej.
 13. Iluminacja deptaka przy ul. Świdnickiej (od Monopolu do przejścia podziemnego).
 14. Iluminacja Domu Steffensa przy ul. Kuźniczej (Instytut Antropologii).
 15. Iluminacja wieży Sądu Okręgowego przy skrzyżowaniu ul. Powale z Krupniczą.
 16. Iluminacja mostu Warszawskiego.
 17. Iluminacja budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy pl. Nowy Targ.
 18. Iluminacja osi Grunwaldzkiej na odc. od ul. Piastowskiej do ul. Bujwida.
 19. Iluminacja kościoła p.w. św. Macieja przy ul. Szewskiej.
 20. Iluminacja kładki nad Fosą przy pl. Orląt Lwowskich.
 21. Iluminacja mostu Szczytnickiego.
 22. Iluminacja rzeźby „Ptaki” przy ul. Świdnickiej.
 23. Iluminacja budynku Rektoratu Papieskiego Wydziału Teologicznego.
 24. Iluminacja kościoła pw. Św. Wincentego na pl. Nankiera 15 a.
 25. Iluminacja budynku Archiwum Państwowego przy ul. Pomorskiej 2.
 26. Iluminacja budynku przy ul. Malarskiej.
 27. Iluminacja kościoła pw. Najświętszego Imienia Jezus   (reflektory na słupach).
 28. Iluminacja kościoła św. Wincentego i cokołów na pl. Nankiera uzupełnienie.
 29. Iluminacja mostu Młyńskiego Północnego.
 30. Iluminacja osi Grunwaldzkiej w rejonie budynku Grunwaldzki Center.
 31. Iluminacja drzew w ul. Kuźniczej.
 32. Iluminacja osi Grunwaldzkiej od skweru Idaszewskiego wraz z iluminacją terenu wokół fontanny przy Wybrzeżu Wyspiańskiego.
 33. Iluminacja rzeźby „Kryształowa Planeta” u zbiegu ul. K. Wielkiego i św. Antoniego.
 34. Iluminacja kościoła św. Antoniego z Padwy przy ul. Św. Antoniego.
 35. Iluminacja napisu (klepsydry) na bunkrze przy pl. Strzegomskim (siedziba Muzeum Współczesnego Wrocław).
 36. Iluminacja ceramicznego muralu na budynku przy ul. Świdnickiej 10.
 37. Iluminacja kwadratowego Koła na pl. Nowy Targ.
 38. Iluminacja kolejki wąskotorowej przy dawnym dworcu na pl. Staszica 2.

Iluminacja obiektów zabytkowych jest włączona do północy, a potem wygaszana. W okresie letnim czas ten jest wydłużony o godzinę, czyli do 1 w nocy. Niektóre obiekty iluminowane są dłużej, tzn. przez cały czas, kiedy włączone są latarnie uliczne, ponieważ zarówno iluminacja, jak i latarnie korzystają z jednego przyłącza elektrycznego.