Jeździmy nową ścieżką rowerową w alei Kromera

Dzisiaj około południa została udostępniona do ruchu nowa ścieżka rowerowa, powstała na odcinku od ul. Miechowity do mostów Warszawskich.
W ramach inwestycji wyznaczono przejazdy rowerowe na wysokości ulic Rychtalskiej i Ustronie.
Uruchomienie ścieżki nie oznacza zakończenia wszystkich robót, gdyż odbiory techniczne części drogowej oraz zieleni jeszcze się nie zakończyły.
Drzewa zasadzone podczas inwestycji zostaną poddane szczegółowym oględzinom i o ewentualnej konieczności ich przesadzenia zadecyduje komisja odbiorowa.