Katalog mebli miejskich

Wygląd wiat oraz innych mebli przystankowych, w szczególności tych stylizowanych, jest efektem projektowania ich zgodnie z katalogiem mebli miejskich, opracowanym przez Koordynatora projektu plastycznego wystroju miasta. W katalogu zawarte są zalecenia dotyczące wyglądu wiat, ławek, słupków przystankowych itd. w przestrzeniach publicznych Wrocławia. Ma on również zastosowanie na terenach miejskich obiektów użyteczności publicznej, sportowo-rekreacyjnych, oświatowych, służby zdrowia.

Katalog do pobrania: katalog mebli miejskich