Kładka Zwierzyniecka otwarta po remoncie

Wczoraj po południu zakończono odbiory techniczne po wykonanym remoncie kładki, powiązanym z budową nowego podjazdu od strony ogrodu zoologicznego. Tuż po tym gdy Tauron przywrócił zasilanie do oświetlenia kładki obiekt został przywrócony do ruchu i od dzisiaj od godziny 10 po kładce odbywa się już ruch pieszy i rowerowy.

Więcej na temat remontu kładki pisaliśmy w momencie rozpoczęcia inwestycji:

http://www.zdium.wroc.pl/remont-kladki-zwierzynieckiej-brak-przejscia-pomostem-od-19-czerwca-br/