Kładki

ZDiUM ma pod swoją opieką 39 kładek. Kładki służą przede wszystkim pieszym, ale również rowerzystom do pokonywania rzek, wąwozów, ruchliwych ulic bądź torów kolejowych. Najstarszymi kładkami są dwie przeprawy nad ul. Wróblewskiego (pochodzą z 1926 r.), najdłuższa jest kładka Zwierzyniecka (232,4 m), a najszersza – kładka pieszo-rowerowa przy ul. Lotniczej (8 m).

Wykaz kładek w zarządzie ZDiUM: