Koniec sezonu fontannowego

Poniedziałek 31 października jest ostatnim dniem sezonu dla fontann znajdujących się pod naszą opieką.
Przyszły tydzień wykonawcy poświęcą na ich wygaszenie i zabezpieczenie na sezon zimowy (demontaż dysz i urządzeń mogących ulec zniszczeniu).