Kontakt

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu

ul. Długa 49

53 – 633 Wrocław

 

Numery kontaktowe:

Centrala: 71 355-90-76

Dyspozytor przyjmujący zgłoszenia: 71 376-00-22, 19501, zgloszenia@zdium.wroc.pl

Biuro Obsługi Interesanta: 71 376-07-34 lub 71 376-07-92

Sekretariat: 71 355-40-16, 71 355-42-18

Fax: 71 355-08-66, 71 373-49-06.

REGON: 000150142

NIP: 897-13-83-551

e-mail: zdium@zdium.wroc.pl

Uwaga! System pocztowy nie generuje dla nadawcy potwierdzenia otrzymania maila, jeśli takowe jest nadawcy potrzebne, musi skorzystać z platformy ePUAP.

 

Dni i godziny otwarcia:

Urząd:

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15-15.15;

Biuro Obsługi Interesanta, budynek B:

środy w godzinach 7.15-17.00,
poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 7.15-15.15;

Kasa ZDiUM, abonamenty i identyfikatory parkingowe, opłaty za dzierżawę lub zajęcie pasa drogowego – budynek C:

środy w godzinach 10.00 – 17.00;
poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 8.00 – 14.00;