Kontraruch rowerowy

Kontraruch to ruch rowerów dozwolony pod prąd na ulicy jednokierunkowej za pomocą kontrapasów lub wyłącznie oznakowania pionowego

  1. Długość ulic jednokierunkowych z dozwolonym ruchem rowerowym pod prąd – 12 km,
  2. W tym za pomocą kontrapasów – 4,4 km.

Decyzje dotyczące wprowadzenia kontraruchu podejmuje zarządzający ruchem drogowym, czyli Wydział Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego.