Małoszyńska – zajęcie jezdni

Od 1 do 8 października na ul. Małoszyńskiej, na wysokości nr 13a jezdnia będzie zawężona.
Polska Spółka Gazownictwa będzie prowadzić roboty przy budowie przyłącza gazowego.