Mapa Strefy Płatnego Parkowania

mapa strefa parkowania

We Wrocławiu opłaty za postój pojazdów obowiązują na wyznaczonych miejscach postojowych w Strefie Płatnego Parkowania, do której wjazd oznaczony jest znakiem D-44 (granice strefy płatnego parkowania wskazane zostały na załączonej mapce). Mijając znak D-44 nie trzeba wnosić opłaty za postój. Opłatę za postój należy wnieść bezzwłocznie, bez wezwania, z chwilą zajęcia miejsca postojowego znajdującego się za znakiem D-18 z napisem „płatny” i tabliczką informująca o wysokości opłat.

 

Strefę Płatnego Parkowania dzieli się na strefy A, B, C.

Granice strefy A tworzy obszar ograniczony:

1)od północy: ul. Grodzką (bez obszaru ulicy) do Mostu Piaskowego;
2)od wschodu: ul. Piaskową i ul. Św. Katarzyny do Pl. Dominikańskiego (bez obszaru ulic);
3)od południa: od Pl. Dominikańskiego oraz ul. Kazimierza Wielkiego (bez obszaru placu i ulicy);
4)od zachodu: ul. Nowy Świat (bez obszaru ulicy).

Granice strefy B tworzy obszar ograniczony:
1)od północy: od Mostu Mieszczańskiego, północnym nabrzeżem kanału Odry do pl. Bema (bez obszaru placu), ul. Sienkiewicza (bez obszaru ulicy) do ul. Kardynała Stanisława Wyszyńskiego;
2)od wschodu: od ul. Sienkiewicza, wzdłuż ulicy Wyszyńskiego, al. Słowackiego do Fosy Miejskiej (bez obszaru ulic);
3)od wschodu, południa i zachodu: Fosą Miejską od al. Słowackiego do Mostu Mieszczańskiego.

Granice strefy C tworzy pozostały obszar ograniczony granicami strefy płatnego parkowania  (z wyłączeniem obszaru strefy A oraz B).

W granicach strefy A, B oraz C wydzielone są dodatkowo podstrefy.
W strefie A wyznacza się podstrefę  I, w strefie B – podstrefy II do IV, oraz w strefie C – podstrefy V do IX.