Miejsca płatne na Malarskiej, Bernardyńskiej i Kanonii

Z dniem 8 grudnia na wybranych odcinkach wspomnianych ulic zaczną obowiązywać opłaty za postój.
– ul. Malarska – strona lewa 10 miejsc
– ul. Bernardyńska – obie strony między Purkyniego a Słowackiego 33 miejsca
– ul. Kanonia – koło klasztoru 10 miejsc.

 

Powodem wprowadzenia opłat jest chęć wymuszenia rotacji i zwiększenia dostępności miejsc postojowych.

Ul. Bernardyńska i ul. Kanonia znajdują się w strefie B, gdzie obowiązują następujące stawki opłat:
1)w pierwszej godzinie postoju w wysokości 3,00 zł za godzinę postoju, ze zróżnicowaniem opłaty ze względu na czas postoju
a) za pierwsze rozpoczęte 20 minut postoju w wysokości 0,50 zł,
b) za drugie rozpoczęte 20 minut postoju w wysokości 0,50 zł,
c) za trzecie rozpoczęte 20 minut postoju w wysokości 2,00 zł.
2)w drugiej godzinie postoju w wysokości 3,15 zł za godzinę postoju
3)w trzeciej godzinie postoju w wysokości 3,30 zł za godzinę postoju
4)w czwartej i każdej następnej godzinie postoju w wysokości 3,00 zł za godzinę postoju.

Ul. Malarska znajduje się w strefie A, gdzie obowiązują następujące stawki opłat:
1)w pierwszej godzinie postoju w wysokości 3,00 zł za godzinę postoju, ze zróżnicowaniem opłaty ze względu na czas parkowania:
a) za pierwsze rozpoczęte 20 minut postoju w wysokości 0,50 zł,
b) za drugie rozpoczęte 20 minut postoju w wysokości 0,50 zł,
c) za trzecie rozpoczęte 20 minut postoju w wysokości 2,00 zł.
2)w drugiej godzinie postoju w wysokości 3,60 zł za godzinę postoju;
3)w trzeciej godzinie postoju w wysokości 4,30 zł za godzinę postoju;
4)w czwartej i każdej następnej godzinie postoju w wysokości 3,00 zł za godzinę postoju.