Nocne wyłączenia jednego pasa ruchu na Piaskowej

Począwszy od 3 aż do 19 lipca na ulicy Piaskowej, w godzinach nocnych od 22.00 do 5.00, wyłączony z ruchu będzie jeden pas jezdni na odcinku od. pl. Nankiera aż do pl. Nowy Targ (pas prawy).

Powodem ograniczeń będą prace związane z rozładunkiem i instalacją urządzeń na czas organizacji The World Games 2017 na placu Nowy Targ.

Podobne ograniczenia wystąpią również pomiędzy 26 lipca a 4 sierpnia dla potrzeb demontażu aranżacji placu po zakończonych igrzyskach. Prawy pas jezdni będzie zajmowany wyłącznie w porze nocnej między  22.00 a 5.00.