Nowe trasy rowerowe na Drobnera i Łokietka. Zmiany w organizacji ruchu kołowego

Podczas najbliższego weekendu na ulicy Probusa, Drobnera, Łokietka i Jedności Narodwej zostanie wdrożona nowa organizacja ruchu, będąca elementem budowy ścieżek i wyznaczania pasów rowerowych we wskazanym obszarze.
Inwestycja polegała na wykonaniu ścieżki rowerowej od mostów Uniwersyteckich aż do skrzyżowania z ul. Probusa po stronie bulwaru, oraz po stronie przeciwnej od skrzyżowania z ul. Łokietka do ul. Probusa. W ul. Łokietka zostały wyznaczone pasy rowerowe na jezdni. Wjazd z w ul. Łokietka będzie możliwy wyłącznie od strony ul. Drobnera. Zlikwidowany zostaje lewoskręt z Probusa do Drobnera (do placu Bema), wybudowano lewskręt z Drobnera do Probusa.
Przejazdy rowerowe w ciągu ul. Drobnera zostały wyniesione aby poprawić bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.
Do końca tygodnia potrwają prace przy wymianie nawierzchni na skrzyżowaniu ulic Jedności Narodowej i Probusa, w czwartek 9 sierpnia komisja dokona odbioru oznakowania z ewentualnością zalecenia poprawek.
Zmiany zaczną obowiązywać od nocy z 10/11 sierpnia.

Obecna organizacja ruchu powoduje:
– blokowanie tramwajów i autobusów w ul. Łokietka przez samochody a jezdnia jest za wąska aby wydzielić na tym odcinku torowisko,
– przekraczanie prędkości na ul. Drobnera na wysokości ul. Probusa co prowadzi do dużej liczby kolizji na samym skrzyżowaniu,
– brak możliwości bezpiecznego przejazdu rowerem przez ulice Łokietka i Drobnera.

Co zmieni nowa organizacja ruchu?
1. Obsługa komunikacyjna ul. Łokietka zostanie utrzymana poprzez możliwość skrętu w prawo z ul. Drobnera,
2. Utrzymanie parkowania równoległego po zachodniej stronie Łokietka,
3.Tranzytowe połączenie od strony Mostu Uniwersyteckiego do ul. Trzebnickiej zamiast ul. Łokietka odbywać się będzie ulicą Probusa,
4. Tranzytowy charakter ulicy Łokietka pozostanie utrzymany dla komunikacji zbiorowej, rowerowej oraz pieszej,
5. Budowa dodatkowego pasa do lewoskrętu z ul. Drobnera w ulicę Probusa,
6. Przejście piesze przez ulicę Drobnera przy skrzyżowaniu z ulicą Probusa zostało przeniesione na drugą stronę skrzyżowania (dzięki temu relacje skrętne z i na ulicę Probusa będą odbywały się w jego cieniu), przejście dla pieszych zostało wybudowane na wyniesieniu, co sprzyjać będzie bezpieczeństwu pieszych,
7. Likwidacja lewoskrętu z Probusa w kierunku Placu Bema (olbrzymia ilość wypadków oraz blokowanie skrętu w prawo do centrum), co odciąży z ruchu tranzytowego ulicę Trzebnicką,
8. Wyłączenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Łokietka/pl. Św. Macieja – piesi oraz komunikacja zbiorowa i rowerowa będą mogli szybciej i sprawniej pokonać to skrzyżowanie ( obecnie czas oczekiwania na przejście przez ulicę Łokietka to ponad 80 sekund),
9. Wyposażenie przejścia na powyższym skrzyżowaniu w azyl, co zdecydowanie ułatwi przechodzenie pieszym przez jezdnię,
10. Stworzenie trasy dla rowerów w ciąg ulicy Drobnera, dzięki czemu połączona zostanie pierwsza trasa rowerowa z północy miasta.

Jak dojechać samochodem z Nadodrza na plac Bema?

Z Nadodrza na plac Bema można będzie dojechać np. poprzez ulice Henryka Pobożnego, Niemcewicza , Kilińskiego, Bema, albo ulice Słowiańską i Jedności Narodowej, albo ulice Jagiellończyka, Niemcewicza i Kilińskiego, albo ulice Słowiańską , Ołbińską, Jedności Narodowej Kilińskiego.