Nowe trasy rowerowe na Drobnera, Probusa i Łokietka. Zmiany w organizacji ruchu

26 września rozpocznie się pierwszy z etapów inwestycji, polegającej na wyznaczeniu tras rowerowych w ciągu ulic Drobnera i Łokietka. Jej celem jest ograniczenia tranzytowego charakteru ul. Łokietka. Obsługa bytowa mieszkańców i podmiotów gospodarczych będzie zapewniona, miejsca postojowe zostaną utrzymane podobnie jak możliwość skrętu w ul. Łokietka z ul. Drobnera. Zredukowanie liczby pojazdów umożliwi wydzielenie torowiska tramwajowego i pomoże w bezpiecznym przemieszczaniu się rowerem z północnych części miasta.

Nowa organizacja ruchu przewiduje również korektę skrzyżowania ulic Drobnera i Probusa w celu wyznaczenia dodatkowych relacji skrętnych (pas do lewoskrętu w Probusa) i likwidacji relacji niebezpiecznych (lewoskręt w Drobnera przez torowisko tramwajowe).
W pierwszym etapie wykonawca zajmie się wyznaczaniem drogi rowerowej po stronie Bulwaru Słonecznego na odcinku od Łokietka do Probusa, co nie spowoduje żadnych utrudnień w ruchu kołowym ani pieszym.
Kolejne etapy będą wdrażane sukcesywnie, docelowo trasy rowerowe mają powstać po  obydwu stronach ul. Drobnera na odcinku Łokietka – Probusa, na ul. Probusa oraz na ul. Łokietka.

Genralnym wykonawcą jest firma Rotomat, koszt inwestycji wyniesie 2,3 mln. zł. a termin jej ukończenia przypada na styczeń 2018r.