Obiekty Inżynierskie

Pod opieką ZDiUM znajdują się mosty, wiadukty, estakady, kładki i przejścia podziemne zlokalizowane w pasie drogi publicznej. Poniższe wykazy nie obejmują zatem obiektów znajdujących się na terenach administrowanych przez inne podmioty takie jak PKP, Lasy Państwowe czy Zarząd Zieleni Miejskiej.