Od 12 listopada zakup abonamentów I również z tymczasowym zameldowaniem

Z dniem 12 listopada wchodzi w życie Uchwała nr XXXI/641/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 października 2016 r., zmieniająca uchwałę nr XLIX/1437/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej.
Zmiana dotyczy Abonamenty typu I – abonament dla mieszkańca zameldowanego  w strefie – w zakresie zniesienia obowiązku stałego zameldowania z dopuszczeniem zameldowania czasowego przy miejscach wyznaczonych do płatnego postoju.
Od dnia 12 listopada prawo do zakupu Abonamentu I będą miały osoby posiadające tymczasowy meldunek w strefie.