Od 3 lipca płatny postój na Pasteura, Chałubińskiego i Marcinkowskiego

Od poniedziałku – 3 lipca, na ulicach: Chałubińskiego, Pasteura i Marcinkowskiego zaczną obowiązywać opłaty za postój zgodne z taryfikatorem obowiązującym w strefie C:
1)w pierwszej godzinie postoju w wysokości 2,00 zł za godzinę postoju, ze zróżnicowaniem opłaty ze względu na czas postoju
a) za pierwsze rozpoczęte 20 minut postoju w wysokości 0,50 zł,
b) za drugie rozpoczęte 20 minut postoju w wysokości 0,50 zł,
c) za trzecie rozpoczęte 20 minut postoju w wysokości 1,00 zł.
2)w drugiej godzinie postoju w wysokości 2,10 zł za godzinę postoju
3)w trzeciej godzinie parkowania w wysokości 2,20 zł za godzinę postoju
4)w czwartej i każdej następnej godzinie postoju w wysokości 2,00 zł za godzinę postoju.
Mieszkańcy zameldowani w strefie mogą kupić abonament miesięczny w cenie 10 zł. Pozostali kierowcy – w cenie 110 zł za miesiąc.
Wprowadzenie opłat jest podyktowane chęcią wymuszenia rotacji pojazdów i zwiększenia dostępności miejsc parkingowych w rejonie dużego zapotrzebowania (obiekty użyteczności publicznej).