Odszkodowania

SZKODY Z TYTUŁU ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAISTNIAŁE W PASIE DROGOWYM GMINY WROCŁAW W LATACH  2015, 2016, 2018 (do stycznia 2019).

1. WNIOSKI, DOTYCZĄCE SZKÓD ZAISTNIAŁYCH W LATACH 2015, 2016, 2017  i 2018 r. W OBRĘBIE PASA DROGOWEGO ZDIUM należy:
–    przesyłać do ZDiUM na adres:
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, ul. Długa 49, 53-633 Wrocław, tel. 71/ 3760754

bądź
–    składać w siedzibie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, ul. Długa 49, w Biurze Obsługi Interesanta – budynek B, pokój nr 1.

Zgłoszenia szkody można dokonać za pomocą druku zgłoszeniowego

2. Podmiot domagający się odszkodowania zobowiązany jest, zgodnie z wymaganiami art. 6 K.C. który stanowi, iż: „CIĘŻAR UDOWODNIENIA FAKTU SPOCZYWA NA OSOBIE, KTÓRA Z FAKTU TEGO WYWODZI SKUTKI PRAWNE”, do udowodnienia:

–    szkody;
–    związku przyczynowego pomiędzy zaniedbaniem zarządcy drogi należytego utrzymania dróg publicznych w rozumieniu art. 20 pkt. 4 ustawy o drogach publicznych, a zaistniałą szkodą;
–    wysokości poniesionej szkody.

3. Nr polis Gminy Wrocław, dla zdarzeń zaistniałych w latach  2015, 2016, 2017 i 2018:

Nr polisy: 908200108690 okres obowiązywania  01.01.2015 – 31.01.2016 – TUiR Warta
Nr polisy: 908200108961 okres obowiązywania  01.02.2016 – 31.01.2017 – TUiR Warta
Nr polisy: 908200108965 okres obowiązywania  01.02.2017 – 31.01.2018 – TUiR Warta
Nr polisy: 436000148453 okres obowiązywania  01.02.2018 – 31.01.2019 – ERGO Hestia

Uwaga: Wyłącznie udokumentowane wnioski są rozpatrywane.