Odszkodowania

SZKODY Z TYTUŁU ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAISTNIAŁE W PASIE DROGOWYM GMINY WROCŁAW W LATACH  2014, 2015, 2016 i 2017 (do stycznia 2018)

1. WNIOSKI, DOTYCZĄCE SZKÓD ZAISTNIAŁYCH W LATACH 2014, 2015, 2016 i 2017  W OBRĘBIE PASA DROGOWEGO ZDIUM należy:
–    przesyłać do ZDiUM na adres:
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu

ul. Długa 49, 53-633 Wrocław,

bądź
–    składać w siedzibie ZDiUM, ul. Długa 49, w Biurze Obsługi Interesanta – budynek B, pokój nr 1.

2. Podmiot domagający się odszkodowania zobowiązany jest, zgodnie z wymaganiami art. 6 K.C. który stanowi, iż: „CIĘŻAR UDOWODNIENIA FAKTU SPOCZYWA NA OSOBIE, KTÓRA Z FAKTU TEGO WYWODZI SKUTKI PRAWNE”, do udowodnienia:

–    szkody;
–    związku przyczynowego pomiędzy zaniedbaniem zarządcy drogi należytego utrzymania dróg publicznych w rozumieniu art. 20 pkt. 4 ustawy o drogach publicznych, a zaistniałą szkodą;
–    wysokości poniesionej szkody.

3. Nr polis Gminy Wrocław, dla zdarzeń zaistniałych w latach 2014, 2015, 2016, 2017:

Nr polisy: 908200108546 okres obowiązywania  01.01.2014 – 31.12.2014

Nr polisy: 908200108690 okres obowiązywania  01.01.2015 – 31.01.2016

Nr polisy: 908200108961 okres obowiązywania  01.02.2016 – 31.01.2017

Nr polisy: 908200108965 okres obowiązywania  01.02.2017 – 31.01.2018

Uwaga: Wyłącznie udokumentowane wnioski są rozpatrywane.