Ograniczenia w parkowaniu na Jedności Narodowej, Grunwaldzkiej, Drukarskiej i Kazimierza Wielkiego. Renowacja oznakowania poziomego

31 lipca – Jedności Narodowej, na odcinku od Ołbińskiej do Roosevelta; zakaz parkowania dla potrzeb uporządkowania parkowania poprzez wyznaczenie innego sposobu postoju (ukośnie po stronie lewej, równolegle po stronie prawej),
31 lipca – Grunwaldzka strona prawa przed skrzyżowaniem z Piastowską, zakaz parkowania dla potrzeb wyznaczenia koperty dla osoby niepełnosprawnej,
2 sierpnia – Drukarska na wysokości nr 41 i 45, zakaz parkowania dla potrzeb wyznaczenia kopert dla osób niepełnosprawnych,

2 sierpnia – Kazimierza Wielkiego na odcinku od ulicy Widok do Wierzbowej, zakaz parkowania dla potrzeb renowacji oznakowania miejsc postojowych.

Pojazdy zaparkowane mimo zakazu zostaną odholowane na koszt właścicieli.