Ograniczenia w parkowaniu na Ruskiej, Kotlarskiej, Odrzańskiej, Łaciarskiej i Marcinkowskiego. Renowacja oznakowania poziomego

W ciągu najbliższych dni kontynuujemy renowację oznakowania dlatego w wybranych miejscach pojawiły się znaki zakazujące parkowania i postoju we wskazanych dniach:

ul. Ruska i ul. Odrzańska – w dniu 23 maja na Ruskiej (od Rzeźniczej do Kazimierza Wielkiego), oraz na Odrzańskiej (od Igielnej do Nożowniczej),
ul. Marcinkowskiego – w dniu 24 maja,
ul. Łaciarska od Kotlarskiej do Nożowniczej –  w dniu 25 maja,
ul. Kotlarska od Kuźniczej do Odrzańskiej – w dniu 25 maja.